attentie buurtpreventie bpv flevo miniversie

 

logo gemeente huizen 

politie gooi en vechstreek

 

politiekeurmerk

 

logo Burgernet

 

nl alet logo

 

logo vereniging eigen huisVeilig wonen check

Wat is en wat doet de Buurtpreventievereniging Flevo?

De Buurtpreventievereniging Flevo is in 1996 ontstaan uit een samenwerkingsverband van buurtbewoners die zich gezamenlijk op een alarmdienst wilden aansluiten en die - in aanvulling op spaarzamer wordende politiediensten - behoefte hadden aan extra surveillance.

Met een steeds wisselend schema rijdt Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., voorheen Gooiland beveiliging dagelijks met surveillancewagens door onze buurt. Deze service is mogelijk doordat een groot aantal leden van onze buurtpreventievereniging deelnemen aan de collectieve beveiliging. Hoe meer bewoners meedoen, hoe meer aanwezigheid in de buurt en dus hoe beter de preventieve werking. Zie hier voor de voordelen van een collectief abonnement.
Voor een aansluiting op een meldkamer kunt u gebruik maken van een speciale korting ten behoeve van leden van de BPV-Flevo bij SMC. Deze korting is alleen van toepassing op particulieren waaraan SMC rechtstreeks factureert. Zie hier voor het aanvraagformulier en de voorwaarden.  
   
Buurtpreventieverenigingen en zo ook BPV Flevo vormen de ogen en oren van de gemeente en politie en leveren als zodanig een bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid in de woonomgeving. Daarnaast geeft de BPV voorlichting  aan haar leden over preventiemaatregelen en stimuleert de leden om samen te waken over de buurt.
 
Whats App groepen
In aanvulling op de mail alerts - en uiteraard naast meldingen aan 112 en andere acties - is gebleken dat de behoefte bestaat om een (sociaal) medium te hebben om snel en alert op incidenten te kunnen reageren en om elkaar in de directe omgeving te waarschuwen.  Daartoe heeft BPV Flevo een 5-tal Whats App groepen in de buurt gevormd. Alle leden en andere buurtbewoners worden gestimuleerd om hiervan gebruik te maken. In een bijlage vindt u informatie en spelregels. Daar staat ook hoe u zich kunt aanmelden. Voor meer algemene informatie over Whats App buurtpreventie verwijzen wij naar deze website.

De BPV-Flevo is een voorstander van goede sociale contacten in de buurt, mede ter bevordering van een goede sociale controle. De vereniging stimuleert het houden van buurtborrels en andere activiteiten en ondersteunt deze waar mogelijk.

Hieronder valt het:
-  bevorderen van de waakzaamheid en goed nabuurschap van de bewoners;
-  stimuleren van deelname aan de surveillancedienst;
-  functioneren als contactorgaan van de gemeente en de regionale politie;
-  samenwerken met andere buurtpreventieverenigingen;
-  verschaffen van informatie aan de leden en bewoners;
-  ondersteunen van buurtinitiatieven, zoals buurtborrels en straatfeesten.
 
Het gebied is aangegeven met de borden "Attentie Buurtpreventie". Het omvat delen van de gemeenten Huizen en Naarden die lopen van de Meentweg, Roelofslaantje, Valkeveenselaan, Naarderstraat tot het Eikenlaantje, westelijk deel van de Driftweg, Eikenlaantje, N.Langerhuizerweg, gedeelte nieuwe Bussummerweg, Z.Langerhuizerweg, deel Oud Bussumerweg, Bikbergerweg, Ruwaardlaan en het Huizer deel van de Flevolaan. Zie hier voor een kaartje van het gebied.

Alle woningeigenaren in het buurtpreventiegebied kunnen lid worden.
 • Leden ontvangen (desgewenst) zo dikwijls als de veiligheidssituatie in de buurt daar aanleiding toe geeft een e-mail alert.
 • Jaarlijks is er een ledenvergadering waarbij - naast de gebruikelijke agendapunten in de sfeer van bestuurszaken - Gooiland Beveiliging en de wijkagent verslag doen van de actuele veiligheidssituatie in de buurt. Ook worden preventietips gegeven.
 • Leden ontvangen een korting op een abonnement bij de meldkamer van SMC.
 • De contributie is 10 euro per jaar en per woning;

De laatste jaren is het een goed gebruik de ledenvergadering te combineren met een informatieve lezing, meestal gericht op veilighid in de buurt.

 

De collectieve beveiliging van onze buurt is georganiseerd in samenwerking met Gooiland Beveiliging (GB). Alle bewoners van het BPV Flevo gebied hebben daar profijt van.

Voordelen collectieve beveiliging

Door een groot aantal deelnemers is GB vaak in de wijk aanwezig, dat schrikt inbrekers af. Het aantal inbraken in onze wijk is al een aantal jaren heel laag!

Naast de “gewone” aanwezigheid t.b.v. alarmopvolgingen is er ook sprake van extra surveillance. GB kent de wijk, haar bewoners en hun auto’s, waardoor afwijkende situaties sneller opvallen. Verdachte omstandigheden worden gesignaleerd, betrokkenen worden aangesproken en zo nodig wordt de politie er bij betrokken. GB heeft dagelijks contact met de wijkagent en weet wat er in de buurt gebeurt.

Er zijn ook buurtbewoners die een “gewoon” abonnement alarmopvolging bij GB sluiten. Ook zij hebben baat bij de door mede-buurtbewoners gesloten collectieve contracten. Door de regelmatige aanwezigheid in de buurt kan de alarmopvolgingstijd aanzienlijk korter zijn dan in gebieden zonder collectieve beveiliging. Dat kan al snel ca 10 hele essentiële minuten schelen!

De extra service is met BPV Flevo afgesproken voor de avonduren, globaal tussen 18.00 en 06.00 uur. Buiten deze tijden geldt de normale regel dat zij zo snel mogelijk reageren op alarmopvolgingen. Uiteraard zijn er ook mogelijk heden om op individuele basis andere afspraken met GB te maken.

Extra voordelen voor deelnemers aan de collectieve beveiliging:

 • Indien er meerdere alarmmeldingen tegelijk zijn hebben bewoners met een collectief abonnement voorrang;
 • U kunt GB bellen van 18.00 uur tot 06.00 uur indien u verdachte situaties of onraad constateert, zonder extra betaling. Dit kan ook indien u een onveilige situatie ervaart, waar u de politie niet bij wil of kan inschakelen.
 • U kunt GB op dezelfde tijden bellen als u (of een derde) een sleutel nodig heeft om in huis te komen en u deze zelf niet kan verschaffen. Deze service wordt alléén in rekening gebracht buiten de genoemde tijden.
 • Indien de beveiliger tijdens de surveillance bij uw huis een incident of een verdachte situatie constateert, zonder dat het alarm afgaat, dan zullen zij daaraan geen  aandacht besteden, tenzij u deelneemt aan de collectieve beveiliging;
 • U heeft recht op een bordje collectieve beveiliging aan uw toegangshek.

De genoemde extra voordelen zijn bij een “gewoon” abonnement niet gratis.

Indien u geen alarm heeft, of alarmopvolging elders heeft ondergebracht, dan kunt u een aan het welzijn van de buurt bijdragen aan de collectieve beveiliging, zonder alarmopvolging.

Voor meer informatie en tarieven:
www.gooilandbeveiliging.nl
mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
Jaarvergadering 2019:

Da
tum: maandag 6 mei 2018 om 20.00 uur
Plaats: Hofstede "Oud Bussum", in de kantine van Strengholt, Flevolaan 41 te Naarden

 

 
Agenda:

 

 • bestuurszaken:
 1. financieel overzicht: Dit wordt verspreid ter vergadering en op verzoek eerder toegezonden door de penningmeester (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.);
 2. verslag kascommissie;
 3. benoeming kascommissie 2019;
 4. wat verwacht u van uw BPV?;
 5. rondvraag.

De vergadering zal worden gecombineerd met een informatieve bijeenkomst voor alle buurtgenoten.
Op het programma staan onze buurtagent, Menno Mulder, Securitas Beveiliging en bijpraten over beveiligingsmethodem
door Raymond van Kooten

 
Activiteiten van de diverse buurtcommissies:
 
- Westereng:

Plaats en datum van de jaarlijkse buurtborrel 2019 buurtborrel Westereng nog niet bekend
.

Buurtbewoners die dit jaar hun tuin ter beschikking willen stellen, worden verzocht contact op te nemen met: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Buurtlunch WE 2018
 
-  De Stukken/Valkeveen:

De Buurt BBQ 2018 is op 15 september gehouden bij Studio Wim op de  Huizerstraatweg 113a
   
  Aanmelden via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
- Bikbergen
 
  Informatie via de buurtapp: "Bikberger Buren"