attentie buurtpreventie bpv flevo miniversie

 

logo gemeente huizen 

politie gooi en vechstreek

 

politiekeurmerk

 

logo Burgernet

 

nl alet logo

 

logo vereniging eigen huisVeilig wonen check

10 Stappen Plan

Stap 1: Breng inbrekers niet op de gedachte dat er bij u iets te halen valt. Buurmans gras is altijd groener.

Stap 2: Breng inbrekers niet op de gedachte dat er niemand thuis is. Laat uw huis achter met een bewoonde uitstraling. Laat lampen branden d.m.v. tijdschakelaars. Vermijd permanent brandende lampen. Zoek een balans met belangen van het milieu in samenhang met energieverbruik en de aanwezigheid van vleermuizen en uilen.

Stap 3: Wees niet uitnodigend. Laat geen ladders buiten liggen (of doe er een kettingslot om). Laat geen bovenramen open. Bedenk dat een inbreker met een stoel op de tuintafel naar het balkon kan komen. 

Stap 4: Maak het een inbreker moeilijk om binnen te komen. Zorg voor goed hang en sluitwerk, met politiekeurmerk. Als een ruit wordt ingeslagen, zorg dan dat de inbreker niet met zijn hand door het gat het raam kan openen.

Stap 5: Neem een goede alarminstallatie, ook op de overloop boven. Sluit ook uw brandalarm aan op de meldkamer. Zorg voor snelle alarmopvolging.

Stap 6: Bedenk dat Gooiland Beveiliging vaak al in de buurt rondrijdt en dus de kortste aanrijtijd heeft. Doe mee aan de collectieve beveiliging. In uw belang en het belang van de hele buurt.

Stap 7:  Leg de buit niet voor het grijpen. Geen sieraden in het nachtkastje.

Stap 8: Een inbreker die toch binnenkomt moet er zo snel mogelijk weer uit. Vaak is de schade van een naar buit zoekende inbreker groter dan de opbrengst. Treft u een inbreker in uw huis aan, hang niet de held uit. Laat hem vluchten en bel de politie.

Stap 9: Ken uw buren. Buurtpreventie werk het best als u betrokken bent in de wijk. Wees sociaal, doe mee aan buurtinitiatieven.

Stap 10: Als lid van de Buurtpreventievereniging Flevo waakt u over uw buurt.

Tips:

-  voorzie uw woning van goed hang en sluitwerk, volgens het Politiekeurmerk;
-  breng veiligheidsrosetten aan rond cylindersloten tegen de "Bulgaarse kerntrek methode";
-  zorg dat na inslag van een ruit de inbreker niet met zijn hand de raamkruk kan bedienen;
-  hang geen sleutel van de raamkrukslotjes NAAST het raam;
-  zorg voor goede verlichting met bewegingsmelders rondom uw woning;
-  zorg voor afsluitbare brandgangen achter de woning;
-  parkeer uw auto op een goed zichtbare plek;
-  laat geen kostbaarheden, laptops of TomToms achter in de auto;
-  zorg dat uw huisnummer altijd vanaf de weg zichtbaar is t.b.v. de hulpdiensten;
-  maak bij verdachte situaties een foto met uw mobiele telefoon;
-  wees alert op verdachte bewegingen en/of geluiden bij uw buren en waarschuw zonodig;
-  bel bij onraad en ook als u verdachte situaties constateert 112.

Inbraakmethoden
Om passende maatregelen te kunnen nemen is het goed om te weten welke inbraakmethoden er zijn. Zie hier voor een overzicht.
Nog meer informatie kunt u vinden op de betreffende website van de politie.

Speciaal voor als u op vakantie bent
Veel inbraken geschieden als de bewoners met vakantie zijn.
Zorg dat uw woning er bewoond uitziet. Laat bijvoorbeeld met een tijdklok tenminste 2 lampjes branden.
Het is veiliger om uw buren de krant uit de brievenbus te laten halen, dan een signaal af te geven door uw krant tijdens de vakantie op te zeggen.
Zie de flyer van de politie: Doe alsof u thuis bent.

Wees alert
Wanneer u bijvoorbeeld ’s avonds uw hond uitlaat en verdachte personen en/of voertuigen ziet, schroom dan niet de politie bellen en vermeld dan de bijzonderheden van de verdachten en het door hun gebruikte voertuig (auto/(brom)fiets). Vooral de kenmerken als type, kleur en kenteken zijn voor de politie van belang.

Als u bij de buren verdachte geluiden hoort of onduidelijke personen ziet, bel ze even om te vragen of het OK is. Ga even kijken of bel de politie.

Zie ook de Folder "Wat is verdacht gedrag"

Een verloren of gestolen Windows-apparaat zoeken en vergrendelen

https://account.microsoft.com/account?lang=nl-nl

Als uw desktop, laptop, tablet of Surface is verloren of gestolen, kunt u "mijn apparaat zoeken" om dit op afstand te zoeken en te vergrendelen.

Als u het verloren apparaat wilt kunnen vinden, moet hierop Windows 10 zijn geïnstalleerd en het moet het zijn aangemeld bij uw Microsoft-account. U kunt ook Mijn telefoon zoeken gebruiken om uw Windows-telefoon te zoeken, vergrendelen en zelfs wissen.

Opmerkingen

·      U moet zijn aangemeld op het verloren apparaat met een Microsoft-account waarvan u de beheerder bent. Als u een werk- of schoolaccount gebruikt, werkt Mijn apparaat zoeken niet.

·     Als u de locatie van uw apparaat wilt verzenden, moet dit met internet zijn verbonden, voldoende batterijstroom hebben en GPS gebruiken.

Uw apparaat zoeken

  1. Ga naar account.microsoft.com/devices. Als u wordt gevraagd u aan te melden, gebruikt u hetzelfde Microsoft-account waarmee u zich ook bij het verloren apparaat hebt aangemeld.
  2. Kies uw apparaat in de lijst en selecteer vervolgens Mijn apparaat zoeken.
  3. U ziet een kaart met een gemarkeerde locatie. Dit is echter mogelijk niet de huidige locatie van uw apparaat. Wanneer een Microsoft-apparaat is ingeschakeld, slaan we periodiek de locatie van uw apparaat op, dus controleer de tijdstempel Laatst gezien om.
  4. We starten in de tussentijd automatisch een nieuwe zoekopdracht. Wacht even totdat de nieuwe locatie van het apparaat wordt weergegeven.

Belangrijke adressen en telefoonnummers

Algemeen meldingennummer gemeente Huizen
beheerder groen (plantsoenen, zwerfafval)
beheerder grijs (wegen, paden en riolering)

R. Smits
H. van der Hulst
0800 0233490
035 5281632
035 5281532
Inzameling huishoudelijkafval inc. grofvuil

GAD 035 6991888 of www.gad.nl
Grondwater, waterstanden, waterkwaliteit in sloten en watergangen

Waternet

0900 9394 of www.waternet.nl
Zwemwaterkwaliteit stranden en natuurbaden Zwemwatertelefoon

0800 99 96 734 of www.provincie-noordholland.nl
Geurklachten

Givaudan
Provincie
035 6992638
023 5310200 of www.milieuklachten.nl
Wél politie maar geen spoed

Politie Gooi en Vechtstreek 0900 8844

Meld misdrijf anoniem0800 7000